URSA i ROTOM - partnerstwo dla zrównoważonego obiegu opakowań

URSA i ROTOM - partnerstwo dla zrównoważonego obiegu opakowań

Kilka tygodni temu URSA Polska i ROTOM Polska podpisały 3-letnią umowę o współpracy w zakresie uruchomienia zrównoważonego obiegu opakowań. Firma Rotom Polska będzie odpowiedzialna za proces odzysku opakowań i wprowadzenie ich do ponownego obiegu. Dzięki tej współpracy, URSA Polska konsekwentnie realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, także w zakresie optymalnego wykorzystania opakowań.

URSA to jeden z największych producentów wełny mineralnej oraz polistyrenu ekstrudowanego (XPS) w Europie. Grupa posiada 13 zakładów produkcyjnych oraz swoje przedstawicielstwa w wielu europejskich krajach. Liczne innowacje oraz inwestycje zapewniają najwyższej jakości produkty, które podnoszą efektywność energetyczną budynków, redukując jednocześnie emisję CO2.

Firma od lat z powodzeniem realizuje politykę redukcji odpadów i wdraża gospodarkę obiegu zamkniętego. Kontynuacją tej strategii jest wprowadzenie obiegu zamkniętego palet drewnianych – głównego nośnika produktów URSA Polska.

Dzięki bardzo bliskiej współpracy, zaprojektowaliśmy wspólnie model palety, który stanie się opakowaniem zwrotnym, zastępując dotychczasową paletę jednorazową. Rotom Polska będzie odpowiedzialny za odbiory palet od klientów i partnerów URSA Polska, konfekcjonowanie, ewentualną naprawę i ponowne wprowadzenie do obiegu w ramach istniejącego łańcucha dostaw. Cały proces będzie nadzorowany online poprzez specjalny system do zarządzania obiegiem opakowań, dzięki któremu dane dotyczące obiegu palet będą dostępne dla wszystkich uczestników procesu, w tym również dla klientów URSA.

Dzięki wprowadzeniu programu opakowań zwrotnych, oczekujemy ponad 60% redukcji emisji C02.