Zrównoważony rozwój to podstawa naszego biznesu

Zrównoważony rozwój w Grupie Rotom jest to podstawowa wartość we wszystkim, co robimy. Jest to fundament, na którym opieramy nasze działania w 11 krajach.

Uważamy, że zrównoważone praktyki zapewniają optymalne wykorzystanie zasobów, dzięki czemu możemy działać bardziej efektywnie. Prowadzi to również do oszczędności kosztów poprzez zmniejszenie ilości odpadów i zużycia energii, dzięki czemu operacje są bardziej opłacalne.

Nasze zrównoważone podejście to także społeczna odpowiedzialność prowadzonego biznesu. Dotyczy to naszych klientów, pracowników a także lokalnych społeczności.

Wierzymy, że włączenie zrównoważonego rozwoju do wszystkich naszych codziennych działań jest niezbędne ze względów etycznych, ekonomicznych i środowiskowych. Takie podejście przyczynia się do bardziej odpowiedzialnego i odpornego biznesu.

Grupa Rotom została doceniona przez Ecovadis za nasze praktyki zrównoważonego rozwoju.

Grupa Rotom otrzymała Srebrny Certyfikat od EcoVadis

Ecovadis to powszechnie znana organizacja, która weryfikuje firmy pod kątem stosowanym praktyk zrównoważonego rozwoju.

Odpowiedzialność za środowisko

Rotom świadomie zapobiega wylesianiu poprzez ograniczanie ilośi odpadów oraz efektywne wykorzystanie istniejących zasobów.

Zmniejszamy ilość odpadów w procesie naprawy palet poprzez odzysk sprawnych elementów z uszkodzonych palet. Elementy te zostają ponownie wykorzystane w innych, naprawianych paletach. Dzieki temu redukujemy odpad paletowy aż do 70%.

13800

Ton C02

Redukcja emisji CO2 u klientów w 2023 r.

22%

Energia odnawialna

Zużycie energii w Grupie Rotom

>50%

Palety zwrotne

Udział opakowań zwrotnych

Zrównoważone zakupy i inwestycje

94% emisji gazów cieplarnianych (GHG) jest powiązanych z łańcuchami dostaw. Nasza strategia zakupowa uwzględnia zrównoważony rozwój jako podstawowy czynnik decydujący o wyborze dostawcy i produktu. Odpowiedzialna realizacja procesów zakupowych zapewnia zgodność z uczciwym i zrównoważonym wykorzystaniem surowców naturalnych.

W 2023 r. dokonaliśmy znaczącego zwrotu w kierunku energii odnawialnej, która teraz stanowi już 22% naszej konsumpcji. Grupa Rotom wprowadziła nową politykę dotyczącą samochodów służbowych, skupiającą się głównie na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wybór wyłącznie samochodów elektrycznych lub hybrydowych, także typu Plug-in.

Dodatkowo Rotom zapewni dobrze zarządzany łańcuch dostaw drewna w oparciu o certyfikację PeFC. Nasz dział zakupów postawił sobie ambitny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Odpowiedzialne podejście społeczne i etyczne

Rotom odgrywa zasadniczą rolę w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dostawców, klientów, pracowników i naszej lokalnej społeczności. Z tego powodu wprowadziliśmy przejrzystą politykę społeczną i etyczną opartą na zrównoważonym rozwoju.

Kodeks postępowania w biznesie

W biznesie stosujemy jasne i przejrzyste zasady, kierując się uczciwością, wiarygodnością i poszanowaniem godności ludzkiej. W odpowiedni sposób promujemy przejrzystość, odpowiedzialne zarządzanie i kontrolę w firmie.

Zaangażowanie społeczne

Od kilku lat wspieramy w wielu krajach społeczności lokalne, instytucje charytatywne, domy dziecka i kluby sportowe w ich działalności. Wierzymy, że zaangażowanie społeczne jest obowiązkiem odpowiedzialnego biznesu.

Zadbajmy wspólnie o następne pokolenie

Bądźmy w kontakcie!

Masz pytanie? Chcesz porozmawiać o możliwości współpracy? Skontaktuj się z nami! Wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Twoja wiadomość jest dla nas ważna.

KOPIA ZAPYTANIA ZOSTANIE

WYSłANA DO CIEBIE E-MAILEM

Nie wybrano pliku
X Maksymalny rozmiar <5 MB
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

*Pola wymagane