Zużycie enegrii odnawialnej w Grupie Rotom to już 22%

Zużycie enegrii odnawialnej w Grupie Rotom to już 22%

Kierując się silnym etosem zrównoważonego rozwoju i uznaniem pilnej potrzeby zajęcia się zmianami klimatycznymi, Grupa Rotom stale inwestuje w rozwiązania w zakresie energii odnawialnej w całej swojej działalności. Dzięki strategicznym inicjatywom i inwestycjom Grupa Rotom z sukcesem zwiększyła swoją zdolność produkcyjną energii odnawialnej do 22%, instalując panele słoneczne w 2023 r., torując drogę do bardziej zrównoważonej przyszłości.

"Z dumą ogłaszamy ten ważny kamień milowy na naszej drodze do zrównoważonego rozwoju"

- powiedział Arjan Kuiper, CEO Rotom Group.

"W Rotom zdajemy sobie sprawę z kluczowej roli, jaką firmy odgrywają w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i jesteśmy zobowiązani do podjęcia działań na rzecz przejścia na gospodarkę neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla".

Decyzja o zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej nie tylko jest zgodna z wartościami firmy Rotom, ale także odzwierciedla jej reakcję na zmieniające się oczekiwania klientów. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na produkty i usługi przyjazne dla środowiska, inwestycja Rotom w energię odnawialną wysyła swoim klientom jasny komunikat: zrównoważony rozwój jest najwyższym priorytetem.

"Rozumiemy, że nasi klienci są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem kupowanych przez nich produktów na środowisko"

wyjaśnił Gerwin Bukkems, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju.

"Poprzez zwiększenie wykorzystania naszej energii odnawialnej, nie tylko zmniejszamy nasz ślad węglowy, ale także zapewniamy naszym klientom bardziej zrównoważone produkty i usługi."

Patrząc w przyszłość, Rotom nadal angażuje się w dalsze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i przyspieszanie przejścia na energię odnawialną. Poprzez ciągłe inwestycje w infrastrukturę, a także ciągłe inicjatywy mające na celu poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie ilości odpadów, firma dąży do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń.