Brexit: dostosuj palety drewniane do wymagań w Wielkiej Brytanii

Brexit: dostosuj palety drewniane do wymagań w Wielkiej Brytanii

Dnia 01.02.2020 roku, parlament brytyjski przyjął porozumienie, na mocy którego Wielka Brytania (UK) nie jest już częścią Unii Europejskiej. Równocześnie rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy. Umowa ta ma bardzo istotne konsekwencje operacyjne i strategiczne dla organizacji międzynarodowych w UE i w Zjednoczonym Królestwie.

Bezpośrednie konsekwencje dla rynku palet i drewna opakowaniowego

Bezpośrednią zauważalną konsekwencją Brexitu jest zwiększona kontrola towarów na granicy. Kiedy Państwa organizacja eksportuje lub importuje z Wielkiej Brytanii towary, które zawierają drewno opakowaniowe (np. palety), drewno to musi być zabezpieczone przed szkodliwymi organizmami. Ponadto, musi istnieć oznaczenie, które dowodzi, że zostało potraktowane zgodnie z międzynarodową normą ISPM 15. Jeśli ładunek nie jest zgodny z wytycznymi, może on zostać zatrzymany, a nawet zniszczony. Dlatego absolutnie nie warto ryzykować brakiem odpowiedniego oznakowania.

Więcej na temat roli ISPM15 w transporcie palet drewnianych dowiesz się z artykułów na blogu:

Metody zabezpieczenia palet drewnianych

Aby uniknąć ryzyka związanego z handlem z i do Wielkiej Brytanii, zdecydowanie zalecamy stosowanie wyłącznie drewna opakowaniowego, które zostało poddane obróbce zgodnie z międzynarodowym standardem ISPM 15. Dyrektywa ta wejdzie w życie z końcem okresu przejściowego w dniu 31 grudnia 2020 r. Dlatego też, gdy drewno (opakowaniowe) jest importowane lub eksportowane, będzie musiało posiadać certyfikat ISPM15. W dyrektywie określono 4 metody zabezpieczenia drewna:

  1. Obróbka cieplna (HT)
  2. Obróbka bromkiem metylu (MB), dozwolona tylko w niektórych krajach
  3. Ogrzewanie dielektryczne (DH)
  4. Obróbka fluorkiem sulfurylu (SF)

Odpowiednie oznakowanie palety drewnianej

Po odpowiedniej obróbce palety wyżej wybraną metodą, paleta jest oznaczona pieczęcią ISPM oraz krajem pochodzenia. Poniżej przedstawiamy jak wygląda trwały znak IPPC naniesiony na paletę lub skrzynię co najmniej po dwóch przeciwległych stronach palety. W ten sposób poświadcza spełnienie kryteriów obróbki zgodnej z certyfikatem IPPC.

Oznaczenie ISPM15 na palecie drewnianej

Grupa Rotom dba o to, by oferowane palety i skrzynie drewniane posiadały oznaczenie o przeprowadzonej fumigacji cieplnej. Posiadamy certyfikat IPPC określający warunki techniczno-organizacyjne obróbki termicznej drewna, która zapewnia produkcję w sposób zgodny z wymaganiami fitosanitarnymi ISPM15.

Zapoznaj się z naszą ofertą nowych europalet EPAL i innych palet drewnianych, przygotowanych do eksportu poza granice UE. Posiadamy również możliwość projektowania palet drewnianych dostosowanych do Twoich wymagań

Jeśli masz pytania dotyczące naszych możliwości dostawy palet drewnianych lub dopasowania odpowiednich opakowań do Twojej branży, zapraszamy do kontaktu. Wypełnij formularz na stronie, a nasi specjaliści chętnie się z Tobą skontaktują i udzielą fachowej pomocy.