ISPM 15 - wysoki standard fitosanitarny dla opakowań

ISPM 15 - wysoki standard fitosanitarny dla opakowań

Wybierając paletę wykonaną z drewna, ważne jest, aby zrozumieć korzyści wynikające z zastosowania palet poddanych obróbce cieplnej. Jest to niezbędny proces do spełnienia wymagań ISPM15. Ale czego dokładnie dotyczy standard IPPC i jakie są jego zalety?

Czym jest norma ISPM-15?

Standard ISPM 15 (zwany potocznie IPPC lub fumigacją) to międzynarodowa norma w sprawie środków fitosanitarnych. Została opracowana przez Międzynarodową Organizację Ochrony Roślin, która odpowiada za rozwiązywanie problemów związanych z obróbką drewna o grubości większej niż 6 mm, używanego do transportu towarów przez różne kraje. Dotyczy ona szczególnie drewnianych materiałów opakowaniowych w handlu międzynarodowym.

Dlaczego istnieje ISPM 15?

Głównym celem ISPM 15 jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i owadów, które mogłyby negatywnie wpływać na rośliny lub ekosystemy. Zawiera wytyczne dotyczące likwidacji wszystkich żyjących w drewnie organizmów, które mogłyby być potencjalnie szkodliwe dla fauny i flory na innych kontynentach. Standard ISPM 15 wskazuje produkty, które należy poddać obróbce, dozwolone metody obróbki oraz sposoby znakowania tych produktów. Dzięki zastosowaniu standardu ISPM 15 nabywcy i użytkownicy opakowań drewnianych mają gwarancję bezproblemowego transportu na całym świecie. ISPM 15 ma wpływ na wszystkie drewniane opakowania, takie jak palety, skrzynie, czy nadstawki paletowe, które wcześniej wymagają obróbki cieplnej, fumigacji i oznakowania znakiem zgodności.

Jakie kraje obejmuje IPPC?

Standard ISPM 15 (IPPC) nie jest stosowany w obrocie między krajami Unii Europejskiej (łącznie ze Szwajcarią). W przypadku tych krajów europejskich, które nie są członkami UE, drewno opakowaniowe i drewno sztauerskie musi spełniać wymagania standardu ISPM 15, aby można je było przywieźć do krajów UE.

Jak wygląda proces obróbki cieplnej opakowań drewnianych?

Aby proces obróbki cieplnej był skuteczny, musi być przeprowadzony poprawnie. Drewno, które jest używane, musi zostać najpierw okorowane, ponieważ do produkcji palet wymagany jest tylko rdzeń. Opakowania drewniane należy ogrzewać, aż minimalna temperatura rdzenia osiągnie 56 stopni Celsjusza. Temperaturę rdzenia drewna należy utrzymywać przez co najmniej 30 minut. Udokumentowano, że temperatura 56 stopni Celsjusza jest wymagana do wyeliminowania szerokiej gamy szkodników. Drewniane materiały opakowaniowe, takie jak drewniane palety, skrzynie czy nadstawki paletowe należy poddać obróbce cieplnej za pomocą specjalistycznej suszarni zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi określającymi temperaturę i czas trwania. W Rotom dysponujemy odpowiednim zapleczem wyposażonym w specjalistyczne suszarnie, w których można wykonywać obróbkę termiczną.

Obróbka cieplna palet drewnianych w suszarni Rotom

Obecnie uważa się, że obróbka cieplna jest najlepszym rodzajem obróbki dla ISPM 15.

Inne zabiegi, takie choćby jak fumigacja chemiczna zostały wycofane z powodu znalezienia w drewnie śladów toksycznych substancji. Obróbka cieplna dla ISPM 15 eliminuje owady i larwy, zmniejsza wilgotność i zapewnia bezpieczne przenoszenie palet. Proces obróbki cieplnej zwiększa również odporność palety na warunki atmosferyczne.

Jak udowodnić, że wyprodukowana paleta drewniana jest zgodna z ISPM15?

Gdy paleta zostanie odpowiednio obrobiona i wysuszona, zostanie oznaczoną pieczęcią ISPM oraz krajem pochodzenia. Przedstawiony poniżej znak IPPC jest trwale naniesiony na drewniane opakowane, co najmniej po dwóch przeciwległych stronach palety poświadczając w ten sposób, że ​​całe lite drewno spełnia kryteria obróbki cieplnej.

Oznakowana paleta drewniana certyfikatem IPPC

Jakie oznaczenia mają palety poddane obróbce cieplnej?

Bardzo ważne jest, aby można było prześledzić opakowanie drewniane i ustalić łańcuch odpowiedzialności za całe jego przejście w łańcuchu dostaw. Palety, które przeszły proces ISPM 15, są stemplowane specjalnym znakiem rozpoznawalnym na całym świecie. Następna część kodu identyfikuje podmiot, który jest odpowiedzialny za proces fumigacji, nazwę kraju oraz numer certyfikacji palety. Następnie są jeszcze dwie litery, które wskazują na proces obróbki palety. Jeśli została poddana odpowiedniej obróbce cieplnej, będzie oznaczona literami HT. Są to absolutnie niezbędne elementy, aby znak fumigacji palet był zgodny z normami IPPC.

Cechy oznakowania ISPM15 na drewnianym opakowaniu

Korzyści wynikające z obróbki cieplnej

Głównym powodem wymogu IPPC jest zminimalizowanie ryzyka migracji organizmów żyjących w drewnie. Rozprzestrzenianie się owadów i innych szkodników z zagranicy może mieć znaczący wpływ na lokalne środowisko. Zanieczyszczenie przez owady może nawet powodować choroby u osób obsługujących palety. Zwiększenie poziomu sterylizacji to kolejna zaleta obróbki palet drewnianych. Paleta drewniana jest bardziej narażona na rozwój bakterii i pleśni, zwłaszcza jeśli nie jest prawidłowo przechowywana ze względu na poziom wilgoci. Jednak z palet poddanych obróbce cieplne jest ona mniejsza i hamuje nieco ryzyko rozwoju bakterii i pleśni. Istnieją jednak również inne zalety stosowania palet drewnianych poddanych obróbce cieplnej, w tym zwiększona trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Kto wydaje certyfikat IPPC oraz dba o jego realizację?

W celu jak najlepszej realizacji standardu IPPC prowadzony jest w Polsce specjalny rejestr zakładów, które spełniają ustalone wymagania i mają prawo do przeprowadzania obróbki palet zgodnej z normą ISPM-15. Rejestracja producentów, za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jest prowadzona oraz nadzorowana przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Jeśli zakład zostanie wpisany do rejestru, oznacza to, że pozytywnie przeszedł audyt przeprowadzany przez pracowników tego Instytutu, oraz otrzymał indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów. Certyfikat uprawniający do przeprowadzania procesu fumigacji palet , zgodnej z normą ISPM-15 wydaje się na 2 lata.

W celu jak najlepszej realizacji standardu IPPC prowadzony jest w Polsce specjalny rejestr zakładów, które spełniają ustalone wymagania i mają prawo do przeprowadzania obróbki palet zgodnej z normą ISPM-15. Rejestracja producentów, za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jest prowadzona oraz nadzorowana przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Jeśli zakład zostanie wpisany do rejestru, oznacza to, że pozytywnie przeszedł audyt przeprowadzany przez pracowników tego Instytutu, oraz otrzymał indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów. Certyfikat uprawniający do przeprowadzania procesu fumigacji palet, zgodnej z normą ISPM-15 wydaje się na 2 lata.

Rotom Polska posiada taki certyfikat od wielu lat, a jego aktualne wersje można pobrać z naszej strony internetowej: wersja polska oraz wersja angielska. Jako producent opakowań drewnianych podlegamy regularnej kontroli, aby upewnić się, że systemy jakości, pozyskiwanie, segregacja, znaki certyfikacyjne i zarządzanie rejestrami spełniają wszystkie niezbędne normy. Oznacza to, że sprawdzamy drewno od chwili jego przybycia do Rotom Polska do momentu jego opuszczenia.

Jakie konsekwencje można ponieść za brak certyfikatu lub złe oznaczenie?

Oznakowanie ISPM jest częścią dokumentacji, bardzo ważnej przy odprawie celnej, tak samo, jak cały proces fumigacji i certyfikat. Trzeba być świadomym faktu, że jako eksporter możesz ponieść poważne konsekwencje niespełnienia wymagań ISPM-15. Mogą to być blokady celne, odrzucenie lub konieczność przepakowania towaru, co może powodować dość duże koszty. Dodatkowo kraj, do którego dostarczono np., źle oznakowaną paletę ma prawo do całkowitego zniszczenia opakowania i zawartości na koszt eksportera. Dlatego absolutnie nie warto ryzykować brakiem odpowiedniego oznakowania.

Kupuj palety i skrzynie drewniane poddane obróbce cieplnej

W Rotom Polska możemy ułatwić ci przestrzeganie wytycznych ISPM15. Dostarczamy szereg drewnianych opakowań poddanych obróbce cieplnej, w tym palety drewniane, skrzynie i nadstawki paletowe. Wszystkie nasze produkty opakowaniowe są opatrzone certyfikatem IPPC, dokumentem rejestracyjnym firmy oraz szczegółami procesu, dzięki czemu możesz mieć pewność co do zakupu. Oferujemy również usługi obróbki cieplnej dla opakowań różnej wielkości, abyś miał pewność, że wszystkie twoje produkty spełniają niezbędne standardy.