Norma ISPM 15 dla opakowań fitosanitarnych - Rotom Polska

Norma ISPM 15 dla opakowań fitosanitarnych - Rotom Polska

Standard ISPM 15 (zwany potocznie IPPC lub fumigacją) opisuje sposób obróbki opakowań drewnianych, zapewniający likwidację wszystkich potencjalnie szkodliwych organizmów. Zgodnie z tym standardem, większość opakowań w ruchu międzynarodowym wykonanych z drewna należy poddać takiej obróbce. Standard ISPM 15 wskazuje między innymi produkty, które należy poddać obróbce, dozwolone metody obróbki oraz sposoby znakowania tych produktów. Dzięki zastosowaniu standardu ISPM 15 nabywcy i użytkownicy opakowań drewnianych mają gwarancję bezproblemowego transportu na całym świecie.

Standard ISPM 15 (IPPC) nie jest stosowany w obrocie transgranicznym w Unii Europejskiej (łącznie ze Szwajcarią). W przypadku krajów europejskich, które nie są członkami UE, drewno opakowaniowe i drewno sztauerskie musi spełniać wymagania standardu ISPM 15, aby można je było wysyłać do krajów UE.

Firma Rotom dysponuje odpowiednim zapleczem (suszarnie), w których można wykonywać obróbkę termiczną. Obróbka termiczna opakowań drewnianych i drewna musi zostać wykonana w temperaturze 56°C przez 30 minut. Fumigacja bromkiem metylu jako alternatywna metoda obróbki jest niedozwolona w Europie od dnia 18 marca 2010 r. w związku z zakazem stosowania bromku metylu. Więcej informacji można uzyskać w naszym dziale sprzedaży.

Inspekcje przywozowe drewna opakowaniowego

Tekst standardu ISPM 15 dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie. Opakowanie niespełniające tych wymagań będą zwracane do kraju nadawcy wraz z towarem. W celu zapewnienia realizacji standardu IPPC prowadzony jest w naszym kraju specjalny rejestr zakładów, które produkują palety i spełniają ustalone wymagania. Rejestrację producentów, za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, prowadzi oraz nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (Zakład Badania i Zastosowań Drewna, tel. 061 84 92 425). Wpisanie zakładu do rejestru, uzależnione jest od wyników audytu wstępnego przeprowadzanego przez pracowników ww. Instytutu, a zarejestrowany podmiot otrzymuje indywidualny numer wykorzystywany do znakowania produktów.

 

Przejdź do palet fumigowanych >>