Rodzaje nośności palet

Rodzaje nośności palet

Zapewne wiele osób zastanawia się, czym jest nośność statyczna, dynamiczna czy regałowa. To częste wartości podawane w specyfikacjach technicznych palet.

W zależności od zastosowania palety zwracamy uwagę na maksymalną nośność palety, czyli ile kilogramów produktów paleta maksymalnie udźwignie. Planując transport czy składowanie produktów w regałach oraz na magazynach trzeba brać pod uwagę takie czynniki jak wytrzymałość palety na obciążenia. Przekroczenie tych wartości skutkuje pęknięciem palety czy nadmiernym wygięciem uniemożliwiającym przemieszczenie, czy podniesienie widlakiem, oraz zsunięciem z regału.

Jaka jest między tymi wartościami różnica i jak to możemy zastosować w codziennym zarządzaniu magazynem?

Nośność statyczna palety — to maksymalne obciążenie jednej palety stojącej nieruchomo na podłożu. Jeśli nie planujemy palety przemieszczać, a ma być ona tylko nośnikiem dla produktów. Możemy ją obciążyć do tej wartości. Przykładem tu będzie paleta kontenerowa 1140x1140mm o nośności statycznej 4000 kg.

Nośność dynamiczna palety — to maksymalne obciążenie palety w trakcie transportu wózkiem widłowym, podnośnikiem czy tzw. paleciakiem, wózkiem magazynowym. Ta wartość gwarantuje bezpieczne podnoszenie palety obciążonej produktami. Paleta nie powinna w tym czasie pękać ani odkształcać. Dla przykładu paleta CP9 z nośnością dynamiczną 1500 kg

Nośność w regale — to maksymalne obciążenie palety stojącej w regale, magazynach wysokiego składowania. Wartość, której nie powinniśmy przekroczyć, gdy zamierzamy składować towar na paletach umieszczonych wysoko w regałach, gwarantuje to bezpieczeństwo i stabilność. W tym przypadku sprawdzi się paleta higieniczna H1 o nośności w regale 1000kg