Trendy logistyczne w 2022. Jak odporny jest Twój łańcuch dostaw?

Trendy logistyczne w 2022. Jak odporny jest Twój łańcuch dostaw?

Czego dobrego możemy spodziewać się w trendach logistycznych na 2022 rok pomimo pojawiających się wyzwań? Okazuje się, że odpowiednie przystosowanie się do nowej sytuacji wpłynie na wzrost biznesowy i przewagę konkurencyjną firmy.

W obecnym czasie logistyka przechodzi duże przeobrażenia. Niestabilność gospodarcza wywołana zakłóceniami z powodu pandemii Covid-19, braki surowców i komponentów, niedobory siły roboczej, zamykanie portów, rosnące koszty paliwa i inne czynniki wywierają ogromną presję na globalne łańcuchy dostaw. Sytuacja ta inspiruje pracę zespołów logistycznych tak by poprawiać operacyjność oraz optymalizację procesów, co za tym idzie obniżać koszty.

6 sposobów na uniknięcie zakłóceń dostaw w 2022

Choć pandemia COVID-19 obnażyła słabe punkty łańcuchów dostaw, to jednak wiele branż takich jak e-commerce, handel detaliczny, elektroniczny, opieka zdrowotna i farmaceutyka notowały duże wzrosty. Obecnie przewiduje się dobre perspektywy na 2022 rok pod warunkiem uwzględnienia trendów mających wpływ na dalszy rozwój biznesowy. Omówimy szczególnie te, które determinują przyszłość logistyki w 2022 roku.

1. Widoczność i przewidywanie awaryjne

Kryzys związany z pandemią COVID-19 uświadomił nam potrzebę szybszego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Organizacje zaobserwowały duże zmiany w popycie ze strony klientów, jak również zakłócenia w sieci dostaw i transportu. Uświadomiło to działom zakupów, logistyki i planowania potrzebę efektywnej współpracy i dostępu do danych w celu zapewnienia lepszej widoczności łańcucha dostaw.

Widoczność i przewidywanie awaryjne

Możliwość przeprowadzania symulacji i testowania scenariuszy z wyprzedzeniem pozwala organizacjom na ułatwia szybsze podejmowanie działań. Ostatnie badania przeprowadzone przez Blue Yonder i Reuters Events "2021 State of Supply Chain Execution Report", ujawniły, że 63% producentów i sprzedawców detalicznych oraz 60% dostawców usług logistycznych stwierdza, że ich wysiłki zmierzające do stworzenia kompleksowej widoczności sytuacji przynoszą największy zwrot z inwestycji spośród wszystkich stosowanych obecnie strategii realizacji.Wynika to faktu, że im szybszą reakcję podejmą firmy, tym mniejsze straty ich dotkną, a wręcz zyskają przewagę konkurencyjną.

60% dostawców usług logistycznych uważa, że ich wysiłki zmierzające do stworzenia kompleksowej widoczności przynoszą największy zwrot z inwestycji

2. Szybkie reagowanie wzmacnia odporność łańcuchów dostaw

Braki w surowcach, sile roboczej, czy ograniczenia mocy produkcyjnych zmuszają firmy do zmiany kierunku działań. W niedawnym raporcie Instytutu Badawczego Capgemini 62% respondentów stwierdziło, że odporność łańcucha dostaw będzie kluczowym priorytetem w obliczu pandemii.

Jak budować odporność łańcuchów dostaw?

Chodzi między innymi o jego elastyczność, czyli szybkość, z jaką firma może się zmieniać skalę produkcji w zależności od potrzeb, lub tworzyć nowe kanały dystrybucji. Jest to obecnie kluczowy obszar usprawnień dla organizacji łańcucha dostaw ponieważ zmniejsza negatywne skutki zakłóceń.

Taką elastyczność działań testują już obecnie firmy farmaceutyczne, które doświadczają gwałtownych wzrostów popytu. W przyszłości ta zwinność produkcji będzie głównym priorytetem dla producentów. Trzy na cztery organizacje twierdzą, że po pandemii priorytetem będzie rekonfiguracja linii produkcyjnych. Innym przykładem elastycznego reagowania jest korzystanie z wynajmu opakowań logistycznych w zamian za zakup nowych nośników lub, co gorsza oczekiwanie na nie w czasie zakłóceń dostaw. Wiele firm zauważyło, że także w czasie nadprodukcji pojawia się potrzeba dodatkowych opakowań do składowania towaru i jest to sytuacja z reguły tymczasowa. W takim momencie jest to idealne rozwiązanie pozwalające na elastyczne reagowanie.

3. Lokalizacja i regionalizacja zyskują na popularności

Obecnie zauważa się trend wzrostowy przejawiający się w inwestowanie w lokalizację lub regionalizację bazy dostawców i produkcji, aby zmniejszyć ryzyko zakłóceń oraz być bliżej swoich klientów. Kryzys związany z pandemią wyraźnie pokazał, że podejście lokalne jest bardziej celowe niż kiedykolwiek przedtem.

Lokalizacja i regionalizacja zyskują na popularności

Badania pokazują, że tendencja do nearshoringu produkcji jest największa w sektorze produktów konsumenckich, tam aż 72% organizacji aktywnie inwestuje w lokalizację i regionalizację swojej bazy produkcyjnej, w porównaniu do 58% organizacji z sektora handlu detalicznego. Kierownicy logistyczni stwierdzają, że konieczne jest produkowanie bliżej rodzimego rynku. Choć jeszcze większa część działalności funkcjonuje na innych kontynentach, to jednak zbyt duża optymalizacja naraża łańcuchy dostaw na ryzyko.

4. Dywersyfikacja baz dostawców

Planowanie biznesowe związane z uwzględnieniem tylko najniższych kosztów surowców miało poważne konsekwencje. Według badań Instytutu Zarządzania Dostawami podczas obecnego kryzysu 57% firm doświadczyło dłuższego czasu realizacji zamówień na komponenty pochodzące z Chin (Źródło: Capgemini Research Institute, Supply Chain Survey, sierpień-wrzesień 2020). Koncentracja na kosztach oznaczała, że organizacje często polegały na pojedynczych źródłach zaopatrzenia lub zaopatrywały się w tych krajach, które oferowały niższą produkcję. W związku z tym obecnie 68% organizacji inwestuje obecnie w dywersyfikację bazy dostawców w celu zmniejszenia zależności od dostawców z jednego źródła.

Beata Javorcik, główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, mówi: "Obecne wydarzenia zmuszają firmy do przemyślenia na nowo ich globalnych łańcuchów wartości. Łańcuchy te zostały ukształtowane w taki sposób, aby maksymalizować wydajność i zyski. I choć produkcja "just-in-time" może być optymalnym sposobem wytwarzania wielu złożonych produktów, epidemia COVID-19 ujawniła wady systemu, który wymaga, aby wszystkie jego elementy działały jak w zegarku.”

5. Nacisk na zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój, a szczególnie osiągnięcie celów wyznaczonych przez Porozumienie Paryskie lub celów UE w zakresie zerowej emisji CO2 jest niemożliwe bez konkretnych działań. Bardziej niż kiedykolwiek, działanie w sposób zrównoważony ma sens z punktu widzenia biznesu.

Nacisk na zrównoważony rozwój

Z ostatniego badania Blue Yonder/Reuters Events wynika, że 53% producentów i sprzedawców detalicznych oraz 50% dostawców usług logistycznych inwestuje w programy zrównoważonego rozwoju. Na całym świecie, praktycznie każdy kraj wprowadza bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska, których celem jest zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla i złagodzenie skutków zmian klimatycznych. Oto niektóre z inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju w logistyce:

  • Kraje Unii Europejskiej wprowadzają podatek od tworzyw sztucznych od opakowań z tworzyw sztucznych nie pochodzących z recyklingu.
  • Amazon obiecuje, że do 2030 r. będzie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.
  • Naukowcy oferują rozwiązania optymalizujące emisje CO2 poprzez inteligentniejsze optymalizacje pod kątem logistyki zwrotnej

Jednym ze sposobów wzięcia aktywnego udziału w zrównoważonym rozwoju jest zmniejszenie ilości produkowanych palet i innych opakowań transportowych dzięki projektowaniu ich do wykorzystania w obiegu opakowań (opakowania zwrotne). Inną możliwością jest naprawa i konserwacja używanych nośników oraz wykorzystywanie ich jak najdłużej, jest to możliwe gdy pracują w poolu opakowań i są efektywnie zarządzane. W ten sposób płynnie przechodzimy do ostatniego z trendów logistycznych.

6. Pooling i logistyka zwrotna zyskała na znaczeniu

Biorąc pod uwagę wzrost znaczenia e-commerce, firmy zauważają potrzebę zoptymalizowania logistyki zwrotnej, tak by obsługiwać opakowania powracające tak wydajnie, jak te wychodzące. Ale proces ten wiąże się z wieloma wyzwaniami.

Po pierwsze, firmy muszą być w stanie przewidzieć, które nośniki logistyczne prawdopodobnie wrócą wstecz w górę łańcucha dostaw i gdzie najprawdopodobniej dotrą. Jeśli koszt tego przewyższa wartość opakowania, firmy tracą pieniądze. Ważne jest również, aby sam towar nie zaginął w procesie.Czyli ważna jest widoczność oraz mądre zarządzanie zasobami. Na przykład wykorzystanie technologi RFiD czy IoT w śledzeniu opakowań umożliwia zdobycie dokładnych danych co sprzyja długotrwałemu użytkowaniu tych nośników.

Pooling - Obieg opakowań zamyka pętlę

„Okrężny łańcuch dostaw” jest w tej chwili gorącym tematem, zwłaszcza jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Chodzi o to, by towary i związane z nimi opakowania, które przepływają w odwrotnym kierunku, można ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub odsprzedać. Jeśli następnie podróżują z powrotem w górę łańcucha dostaw, można je ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub ponownie sprzedać – przy czym proces ten będzie powtarzany. Dotyczy to wszystkich elementów łańcucha dostaw - zarówno samych produktów, jak i wszystkich opakowań z tym związanych.

Pooling - Obieg opakowań zamyka pętlę

Pooling jest przyszłościową strategią, choć już obecnie wykorzystywanych przez wiele konkurencyjnych firm. Widzimy coraz więcej zmian w zakresie wzrostu świadomości managerów którzy optymalizują łańcuchy dostaw oraz partnerów, czyli firmy produkujące opakowania. Na przykład Rotom w całej Europie nie skupia się tylko na produkcji opakowań ale dba o to by na każdym etapie podróży palety, pojemnika czy innego opakowania dbać o jego funkcjonalność oraz jak najdłuższą żywotność. Co więcej wielokrotne użytkowanie sprawia, że mniej materiałów trafia na wysypiska śmieci.

Buduj odporność logistyczną, bez względu na to, co przyniesie przyszłość

Nigdy nie będziemy w stanie z wyprzedzeniem wyczuć globalnej pandemii lub wydarzenia takiego jak blokada Kanału Sueskiego, czy blokada portu w Los Angeles. Jednak obecne trendy i technologie pozwalają szybszą identyfikację wyzwań tego typu na jak najwcześniejszym etapie. Niezależnie od tego, co wydarzy się w 2022 roku i później, światowymi liderami logistyki będą te firmy, które już dziś stawiają na zwinność i widoczność.

Im bardziej organizacje skupią się na wdrażaniu działań mających na celu szybsze reagowanie i elastyczność, tym lepiej będę przygotowane na wszystko co przyniesie przyszłość.

Rotom Europe jest takim partnerem dla organizacji i producentów od wielu lat. Doświadczeni specjaliści doradzają, inspirują i ułatwiają wdrożenie nowatorskich i zrównoważonych rozwiązań.

Jeśli chciałbyś skontaktować się by omówić strategie logistyczne w swojej organizacji, skontaktuj się z nami, a dołożymy wszelkich starań byś rozwijał biznesowo i odpowiedzialnie swoją działalność.