Poznaj 4 zasady zrównoważonej logistyki opakowań

Poznaj 4 zasady zrównoważonej logistyki opakowań

Coraz większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz ryzyko nieodwracalnego wyczerpania zasobów naturalnych stało się przyczyną dokonania wielu zmian w gospodarce światowej. W ten sposób powstała strategia zrównoważonego rozwoju.

Czym jest zrównoważony rozwój?

Oznacza wprowadzenie takich działań, poprzez które unika się nadmiernego wyczerpywania zasobów naturalnych w celu utrzymania równowagi ekologicznej, jednocześnie dbając o to, by nie spadła jakość życia społeczeństwa i opłacalność przedsiębiorstw.

Rotom traktuje środowisko naturalne jako wspólne dobro, dlatego od początku istnienia naszej firmy stawiamy na zrównoważony rozwój. Jesteśmy doświadczeni w podejmowaniu wielu inicjatyw na rzecz efektywności i elastyczności łańcucha dostaw. Staramy się odkrywać nowe, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz usługi logistyczne tak, by, jak najlepiej wykorzystywać wspólne zasoby naturalne.

Logistyka opakowań — cele

W naszych działaniach przyświeca nam cel, by jak najlepiej optymalizować posiadane zasoby np. drewno, oraz eliminować działania powodujące niepotrzebne marnotrawstwo. Dzięki temu nie tylko przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska, lecz również szukamy oszczędności, które zwiększają rentowność procesu dystrybucji.

 

Strategia 4R w zarządzaniu zasobami

 

1. REDUCTION — Redukcja odpadów

 Odpowiednio dobrane opakowanie powoduje zmniejszenie odpadów. Jak to możliwe? Przykładowo zastępując jednorazowe opakowanie odpowiednią nadstawką paletową lub skrzynią plastikową, zyskujesz produkt wielorazowego użytku i nie musisz dodatkowo używać kartonów, folii stretch czy taśm, by zabezpieczyć swój towar. Zmniejszasz w ten sposób ilość produkowanych odpadów.

 

Projektowanie specjalnych opakowań oszczędza zasoby naturalne

 

W Rotom projektujemy odpowiednie opakowania do magazynu i transportu. Są one ściśle dostosowane do potrzeb klienta. Specjalne opakowanie na zamówienie wymaga, by wziąć pod uwagę rodzaj materiału, trwałość, zastosowanie w danej branży. Kiedy produkty są zaprojektowane pod potrzeby firmy np. palety drewniane czy pojemniki metalowe, stają się one wręcz niezbędną częścią łańcucha produkcyjnego. To zwiększa efektywność tych produktów oraz zmniejsza ryzyko uszkodzeń towaru. Sprzyja to większej wydajności pracy. Dzięki takim zaawansowanym usługom logistycznym prawie każde opakowanie niezależnie czy jest wykonane z metalu, drewna, czy plastiku, może być wykorzystane ponownie.

Opakowanie zaprojektowane indywidualnie to większa ergonomia pracy, a co za tym idzie lepsza wydajność i bezpieczeństwo. Warto również dodać, iż dzięki zaawansowanym usługom logistycznym, niemal każde opakowanie, niezależnie od użytych materiałów, może być wykorzystane ponownie. Dzięki temu zmniejszamy ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

2. REUSE — Ponowne wykorzystywanie

 Poprzez nasze usługi staramy się zwiększać świadomość firm, że wiele opakowań może być wykorzystanych ponownie. Wspólnie z naszymi Klientami przeprowadzamy symulacje ich łańcucha dostaw opartego na opakowaniach wielorazowego użytku. Na tej podstawie proponujemy możliwe rozwiązania i szacujemy wynikające z tego oszczędności.

Niejednokrotnie opakowania takie jak np. drewniane palety po jednorazowym użyciu są pozostawione użytkownikowi końcowemu ponieważ nie są już potrzebne. Jednak Rotom zachęca do zwrotu takich palet i ponownego użycia. Dzięki odpowiedniej logistyce i posiadanym narzędziom IT możemy zorganizować odbiór tych palet. Następnie poddajemy je kontroli jakościowej, w razie potrzeby naprawiamy, aby ponownie dostarczyć do miejsca, gdzie mogą być ponownie użyte. W ten sposób powstaje obieg opakowań czyli inaczej pooling opakowań.

 

Infografika pokazuje proces obiegu opakowań

 

Z drugiej strony, jeśli chwilowo brakuje opakowań w Twoim łańcuchu dostaw, ale potrzebujesz ich jedynie na określony czas, np. w szczycie sezonu, możesz zdecydować się na usługę wynajmu: palet, skrzyniopalet, pojemników plastikowych czy kontenerów siatkowych. W ten sposób, pomijając realne oszczędności, dbasz o środowisko ponieważ unikamy dodatkowej produkcji opakowań wykorzystywanych jedynie tymczasowo.

 

3. RECYCLING- Recykling palet drewnianych i innych opakowań

 Staramy się by naprawa i konserwacja opakowań odsuwała w czasie recykling polegający na ostatecznym pozbyciu się odpadów. Zależy nam na tym, by przedłużyć cykl życia opakowań. Nie zawsze uszkodzone opakowanie musi być zastąpione nowym. Bardzo często może być one poddane naprawie i służyć przez długi czas, zanim będzie trzeba je poddać ostatecznej utylizacji. O tym, jak korzystna jest naprawa opakowań przeczytasz w tym artykule.

 

Regeneracja palet drewnianych na hali produkcyjnej

 

W Rotom stosujemy odzysk opakowań, czyli każdy drewniany produkt np. paleta czy nadstawka, która trafi do firmy, jest poddawana regeneracji. Nasi pracownicy, w specjalnie przygotowanych do tego liniach napraw, sprawdzają palety pod kątem możliwości ich ponownego użycia. Uszkodzone elementy wymienia się na sprawne, pochodzące najczęściej z innych uszkodzonych palet. Po tego typu recyklingu powstaje pełnowartościowy wyrób, który można przekazać do dalszego użytku. Dużą zaletą jest fakt, że do naprawy palet nie trzeba zawsze używać świeżego surowca, co jest korzystne dla środowiska.

 

4. RECOVERY — Odzysk opakowań

 System odzyskiwania opakowań  można również nazwać odwrotną dystrybucją. Proces ten oferuje nie tylko odzyskiwanie opakowań. Twoje palety, skrzynie czy pojemniki są również:

  1. Śledzone — wiesz dokładnie gdzie się znajdują
  2. Odzyskiwane — odbierane od twoich klientów
  3. Sprawdzane pod kątem jakości
  4. Poddawane naprawie i konserwacji
  5. Ponownie zwrócone

Każdy powyższy krok składa się na cały obieg funkcjonowania Twoich opakowań. Ostatni etap, czyli powrót opakowań do siedziby twojej firmy zamyka pętlę w łańcuchu dystrybucji. Dodatkowo możesz śledzić cały proces dzięki internetowej aplikacji do zarządzania zasobami. System odzyskiwania opakowań to coś więcej niż odpowiedzialność biznesowa. Ma on trzy główne cele:

  1. Zmniejszenie ilość odpadów stałych wytwarzanych przez jednorazowe opakowania
  2. Zmniejszenie ilości wykorzystywanych zasobów naturalnych, np.drewna
  3. Obniżenie kosztów wynikających z zakupu nowych opakowań

Proces odzysku opakowań

 

Dzięki skuteczności odzysku opakowań dbamy o środowisko. Zapotrzebowanie na zasoby naturalne, takie jak drewno i paliwo, zmniejsza się przy ponownym użyciu posiadanych już opakowań. Poza tym mniej produktów znajduje się na wysypiskach śmieci poprzez cierpliwy recykling i wielokrotne stosowanie materiałów opakowaniowych.

Okazuje się, że przejście na opakowania wielokrotnego użytku jest opłacalne i konkurencyjne. Najnowsze systemy logistyczne sprawiają, że zarządzanie obiegiem zwrotnym opakowań jest opłacalną alternatywą dla obecnych metod. Więcej na temat poolingu przeczytasz na stronie 2Return lub w artykule na blogu.

Rotom cały czas ulepsza możliwość wykorzystywania produktów logistycznych, tak by były używane w optymalny sposób. Pobierając opakowania od użytkowników końcowych i ponownie je wykorzystując, można wydłużyć żywotność palet, pojemników i skrzyń plastikowych. Ponadto regularna kontrola i konserwacja gwarantują dobrą jakość, co zapobiega przedwczesnemu procesowi utylizacji uszkodzonych opakowań oraz zwiększa bezpieczeństwo Twoich pracowników, oraz przewożonych towarów.