Wynajem opakowań metalowych lekarstwem na rosnące ceny stali

Wynajem opakowań metalowych lekarstwem na rosnące ceny stali

Obecnie wielu producentów opakowań metalowych jest zaniepokojonych gwałtownymi wzrostami cen na rynku stali. Najnowsze statystyki podają, że cena blachy wykorzystywanej do dalszego przetwórstwa wzrosła o 70 procent. Zakłada, że ceny stali będą utrzymywać się na wysokim poziomie również w przyszłości, ze względu na to, że Komisja Europejska planuje wprowadzenie w 2023 roku podatku od importu wyrobów stalowych,uwzględniającego ich ślad węglowy.

Stali na rynku cały czas brakuje. Powoduje to systematyczny wzrost cen niepozostający bez wpływu na branże przemysłowe np. producentów AGD czy samochodów. Ponowne uruchomienie hut nie było wystarczająco szybkie, na tyle, by sprostać rosnącemu popytowi, podczas gdy poziomy zapasów spadły do ​​historycznie niskiego poziomu. Z kolei potrzeba uzupełniania zapasów stali w Europie i USA stworzyło dodatkowy popyt, który przewyższył podaż i w rezultacie ceny stali wzrosły pod koniec 2020 r. Ten wzrost cen surowca ma niestety swoje odbicie w podwyżkach produktów końcowych,takich jak okucia, czy opakowania metalowe.

Przewidywalne konsekwencje zakłóceń na rynku stali w 2021 roku

World Steel Association opublikowało swoją prognozę krótkiego zasięgu (SRO) na lata 2021 i 2022. Worldsteel prognozuje, że popyt na stal wzrośnie w tym roku o 5,8%. Osiągając 1874,0 mln ton (Mt), po spadku o 0,2% w 2020 r. W 2022 roku popyt na stal wzrośnie o 2,7% i osiągnie 1924,6 Mt. Taka sytuacja na rynku może utrzymać się dłużej ze względu na programy mające na celu stymulację i rozwój gospodarki na świecie po kryzysie związanym z pandemią.

Grafika ukazuje wzrost cen stali od 2019 do 2021 roku.

Przemysł stalowy jest nadal narażony na różne zagrożenia, które mogą wpłynąć na popyt, ceny i marże, w tym związane z pandemią, takie jak szersze rozprzestrzenianie się wirusa, powolne szczepienia i ewentualne nowe ograniczenia. Koszty nakładów będą nadal wpływać na rentowność producentów stali i przepływy pieniężne. Zmiany polityczne i geopolityczne, takie jak ilość rządowych programów stymulacyjnych, czy polityka redukcji emisji CO2, mogą zwiększyć presję na ten sektor.

Ceny i dostępność stali, a rynek opakowań metalowych

Niepokojący wzrost cen stali powoduje też gwałtowne wzrosty cen nowych opakowań metalowych takich jak nadstawki metalowe, kontenery siatkowe czy kosze gitterbox. Wzrosty cen wiążą się również z informacjami rynkowymi dotyczącymi wiodących producentów zawiasów, którzy odnotowują braki towarowe. Efektem tego są nie tylko droższe opakowania, ale również niedobory w dostawach opakowań metalowych. Nie pozostaje to bez wpływu na przemysł ciężki, przemysłowy czy automotiv.

Mobilne regały magazynowe ułożone w stos, dostępne w magazynie

W czasie zakłóceń wynajmuj opakowania metalowe

Detaliści i producenci muszą radzić sobie muszą sobie radzić z sezonowymi i cyklicznymi zakłóceniami w łańcuchach dostaw swoich produktów i potrzebnych opakowań. Dużą pomocą w tym zakresie jest możliwość Wynajem opakowań, który zapewnia większą elastyczność działań odpowiednio zarządzając zasobami swoich nośników ładunku. Wynajem pojemników metalowych, nadstawek, rollkontenerów, czy regałów paletowych pomaga zrównoważyć te wahania bez konieczności płacenia za długoterminowe przechowywanie lub zakup nośników ładunku.

Grupa Rotom to świetne “koło ratunkowe” wpisujące się w obecną strategię przetrwania na czas zakłóceń. W całej Europie posiadamy magazyny doskonale zaopatrzone w dużą ilość odpowiednich nośników opakowań.

Przykładem metalowych opakowań na wynajem są m.in:

Elastyczność usługi wynajmu jest praktyczna ponieważ otrzymujesz niezbędną ilość opakowań potrzebnych do transportu, czy składowania wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Oprócz faktu, że w danym momencie możesz wykorzystać fundusze firmy na inne inwestycje, cały czas masz płynność produkcji, natomiast po okresie użytkowania nie musisz tych opakowań magazynować u siebie.

Kontenery rolkowe w wersji na wynajem

Używaj opakowań metalowych wielokrotnie

Zgodnie ze strategią zmniejszania emisji CO2 oraz jak najlepszego wykorzystania posiadanych nośników, warto stosować opakowania wielokrotnego użytku. Bardzo dobrze pracują w poolingu, czyli obiegu opakowań. Polega to na tym, że te produkty są specjalnie dostosowane do określonych łańcuchów dostaw w których pracują jako opakowania zwrotne. Eliminuje to potrzebę zakupu ciągle nowych opakowań jednorazowych takich jak np. folie, czy taśmy. Każde opakowanie metalowe jest regularnie sprawdzane i konserwowane przed włączeniem go do dalszej pracy.

Na przykład w przemyśle motoryzacyjnym świetnie sprawdzają się pojemniki metalowe Gitterbox . Wyprodukowane towary są załadowane w te skrzynie metalowe i wysyłane do miejsca przeznaczenia, następnie puste pojemniki są wysyłane z powrotem do tego samego dostawcy, ponownie napełniane produktami i ten cykl jest powtarzany w kółko w obiegu zamkniętym . W niektórych przypadkach jest to system otwarty, kiedy opakowania wielokrotnego użytku (np kosze metalowe Gitterbox, czy rollkontenery) są ,używane są przez wielu różnych dostawców i wszyscy oni korzystają ze wspólnej puli opakowań. W innych sytuacjach opakowania pracują w obiegu zamkniętym, szczególnie tam, gdzie opakowanie zwrotne jest produktem zaprojektowanym i wykonanym wg unikalnej specyfikacji. W obu przypadkach jako doświadczony partner logistyczny zarządzamy obiegiem tych opakowań aby Twój łańcuch dostaw działał bez zastrzeżeń.

Pojemniki metalowe Gitterbox posiadają certyfikat EPAL i są wielokrotnego użytku

Obecnie wiele firm korzysta z usług firm zarządzających obiegiem opakowań zwrotnych, a także przechodzi na tworzywa z recyklingu i opakowania transportowe wielokrotnego użytku. Rotom jest zaufanym partnerem w zakresie korzystania ze zrównoważonych rozwiązań. Dzięki usługom takim jak wynajem, wykup, czy obieg opakowań cykl życia produktów metalowych jest znacznie dłuższy, przyczyniając się do mądrego korzystania z surowców naturalnych i zwiększenia zysków.

Pojemniki metalowe i inne opakowania stalowe nadal niezbędne w przemyśle

Pomimo obecnych zakłóceń i wahań cen, stal jest ekonomicznym materiałem do produkcji kontenerów rolkowych, skrzyń i nadstawek paletowych. Nadaje się również do ponownego używania, można je poddawać usłudze naprawy i konserwacji. Każdy pojemnik metalowy, rollkontener lub regał paletowy używany jest dokładnie sprawdzany i poddawany konserwacji byś jako Klient nie czuł się rozczarowany z pracy takiego nośnika. Dzięki temu może posłużyć kolejne lata .

Dlatego warto wziąć pod uwagę opakowania wielokrotnego użytku lub korzystać z usługi wynajmu, dzięki czemu oszczędzisz koszty, nie tracąc na jakości. Jeśli masz pytania dotyczące usługi wynajmu opakowań metalowych lub potrzebujesz większych ilości opakowań, skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści dobiorą odpowiednie rozwiązania dla Twojej branży aby praca przebiegała płynnie i bez zakłóceń.

Zainteresował Cię temat wpływu obecnej sytuacji gospodarczej na branżę opakowań logistycznych? Przeczytaj jeszcze na blogu: