5 najczęstszych obaw w związku z przejściem na pooling - rozwiewamy wątpliwości

5 najczęstszych obaw w związku z przejściem na pooling - rozwiewamy wątpliwości

Według najnowszych statystyk Future Market Insights, trendy logistyczne (2022r.) przedstawiają sprawę jasno - pooling opakowań, szczególnie palet - rośnie w siłę. Przewidywania określają, że do 2032 roku globalny rynek obrotu paletami wzrośnie o 6,1 procent CAGR i do ponad 12,9 miliarda dolarów. Z czego wynika wzrost zapotrzebowania na ten typ usługi logistycznej?

Operatorzy magazynów decydują się na pooling palet, ponieważ pozwala on zaoszczędzić czas i zasoby związane z naprawami, konserwacją i sortowaniem tych nośników. Co więcej, łącząc te same typy palet w łańcuchach dostaw, można znacznie zaoszczędzić na kosztach przechowywania i transportu.

Z pewnością doświadczeni menedżerowie logistyczni są świadomi zalet tej usługi. Jednak decydując się na obieg opakowań, trzeba znaleźć odpowiedzi na często pojawiające się pytania. Kto naprawia palety i je odbiera? W jakim momencie widoczny jest wzrost oszczędności? Jak firmy poolingowe radzą sobie z obsługą logistyczną? Co może przekonać partnerów biznesowych do współpracy w ramach odbioru palet? To tylko niektóre z wielu pytań, na które staramy się odpowiedzieć naszym klientom.

W tym artykule zwrócimy uwagę na istotę poolingu i omówimy najczęstsze obawy związane z przejściem na pooling opakowań.

Czym jest pooling opakowań?

W poolingu opakowań dokładnie chodzi o ponowne użycie opakowań i wprowadzenie ich do obiegu. Polega to na tym, że odbieramy puste opakowania od Twoich klientów i dostarczamy je z powrotem w oczekiwanej przez Ciebie ilości i w uzgodnionym terminie. Celem jest też zadbanie o to, by opakowanie było sprawne i gotowe do kolejnego użycia w następnym cyklu.


Kiedy pooling najczęściej ma zastosowanie? Chodzi o dwa przypadki użycia opakowań

  • 1. Jesteś właścicielem sporej puli opakowań i chciałbyś, by ktoś zarządzał ich obiegiem, odbierając je od Twoich klientów i przygotowując do ponownego użycia.

Jesteśmy w stanie pomóc Twojej firmie rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony, tak byś nie musiał inwestować w nieustanny zakup nowych opakowań i mógł wykorzystać ponownie swoje opakowania.

  • 2. Nie posiadasz własnych opakowań, ale chcesz by firma poolingowa zapewniła ci kompleksową obsługę - od dostarczenia nośników, po ich transport, naprawę, sortowanie i dowóz do klientów.

Przeprowadzamy cały proces - od dostarczenia palet, czy innych nośników - po ich odzysk, konserwację i ponowne dostarczenie do obiegu.


Chciałbyś wiedzieć więcej? W artykule Pooling opakowań w logistyce - poznaj korzyści, znajdziesz informacje o tym, dlaczego pooling to zrównoważone rozwiązanie logistyczne. A teraz omówimy najczęściej poruszane wątpliwości menedżerów logistycznych. Zacznijmy od najważniejszej sprawy.

Co może mnie przekonać, że pooling jest opłacalny?

Niepodważalnym trendem jest fakt, że cała Europa idzie w kierunku zrównoważonego rozwoju, z kolei za tym stoją oszczędności finansowe. Warto się przekonać, że wybierając zrównoważony rozwój, buduje się markę własnej firmy. A zatem fakt, że zaczniemy dbać o nośniki transportowe i je odzyskiwać, wyraźnie się opłaca.

Przykładowo, jeśli posiadasz 800 000 sztuk nośników w skali roku, to koszt zakupu i sprzedaży to kilkadziesiąt milionów złotych. Jeśli odzyskasz z tego 30% i z powrotem wprowadzisz nośniki do obiegu, z pewnością stwierdzisz, że Twoja firma realnie bierze udział w zrównoważonym rozwoju.

Przykład oszczędności wynikających z odzysku palet w procesie poolingu:

 • Klient do momentu rozpoczęcia współpracy z Rotom (2Return) kupuje 800 000 palet rocznie.
 • Cena 1 nowej palety - 50 PLN
 • Nasze koszty:
  • Pooling 12,60 PLN,
  • Naprawa 15,40 PLN
 • 50% palet wraca do klienta bez naprawy, 50% wymaga naprawy
 • Przy każdym założeniu odzysku 10%, 20% 30% w polu oszczędności widać wynik.

Przykład oszczędności wynikających z odzysku palet w procesie poolingu

Modelowe zestawienie oszczędności dzięki wdrożeniu poolingu w zależności od ilości odzyskanych palet.


Jak pokazuje powyższa tabela, już przy odzyskaniu 30% wysłanych palet jesteśmy w stanie uzyskać 18% oszczędności, co przy takiej skali użytych palet stanowi niebagatelną kwotę ponad 7 milionów zł rocznie. Jeśli uda się odzyskać 50%, oszczędności rosną do 30%, czyli prawie 12 mln zł rocznie.

Czy jakość palet, które uzyskacie od klientów powrotnych, jest odpowiednia?

Chcąc przejść na pooling wiele firm obawia się tego, czy palety, które wrócą z rynku, będą jakościowo nadawały się do zastosowania na liniach produkcyjnych. Kluczowym punktem w procesie poolingu jest to, że od samego początku podpisywania umowy zobowiązujemy się dostarczać palety, które będą w 100% zdatne do użytku na liniach produkcyjnych.

Zobowiązujemy się dostarczać palety, które będą w 100% zdatne do użytku na liniach produkcyjnych.

Od samego początku ustalamy sobie instrukcję, czyli dokładną specyfikację palety, opartą na rysunkach technicznych, która jasno określa, jak paleta ma wyglądać i w jakim być stanie, aby mogła pracować na liniach produkcyjnych klientów docelowych.


Na przykład jeden z naszych klientów z branży budowlanej początkowo miał wątpliwości odnośnie do skorzystania z poolingu. Wynikało to ze wcześniejszych złych doświadczeń. Firma próbowała używać palet odzyskiwanych z rynku u siebie na liniach produkcyjnych, ale pominięto bardzo ważny punkt - serwisowanie palet. Osoby naprawiające nośniki nie były do tego wykwalifikowane oraz nie brały na siebie związanej z tym odpowiedzialności. Efekt tego był taki, że te palety nie sprawdziły się w trakcie pracy. Dlaczego? Ponieważ proces nie był przeprowadzony z profesjonalną firmą poolingową, która bierze na siebie odpowiedzialność za to, że oddane nośniki będą w 100% zdatne do pracy.

Jak pokonujecie problemy administracyjne związane z poolingiem?

Jedną z obaw naszych klientów jest to, czy w momencie podjęcia współpracy z firmą poolingową nie będą mieli więcej pracy związanej z przygotowaniem sprawozdań, informowaniem gdzie miały miejsce wysyłki itd. Takie obawy są niepotrzebne.

Aby określić korzyści wynikające z poolingu i przygotować odpowiednio symulację potrzebujemy jedynie rysunki palet, lokalizacje wysyłek oraz ocenę jakości dostępnych nośników. Następnie krok po kroku pokazujemy klientom, jakie oszczędności uzyskają, w sytuacji, kiedy firma poolingowa odzyska dla klienta 10%, 20% 100% puli palet. Pokazujemy też korzyści wynikające z mniejszej ilości pracy dla firm, ponieważ sprzedając nośniki transportowe, nie muszą się absolutnie o nic martwić w związku z ich obsługą.


Jakie działania trzeba podjąć, aby taka symulacja była jak najdokładniejsza? Konieczna jest transparentność działań oraz ścisła współpraca między firmą poolingową, a działem sprzedaży u klienta, oraz jego kontrahentami. Ważne jest to, żeby firmy nie bały się rozmawiać z firmą poolingową, bo jeśli nie pokażą dokładnych danych, wtedy nasza oferta będzie niekompletna i nie pokaże pełnego obrazu sytuacji.

Czy jesteście w stanie obsłużyć duże organizacje od strony logistycznej?

Jedną z często spotykanych wątpliwości klientów jest kwestia obsłużenia firmy od strony logistycznej. Firmy się obawiają, czy takie firmy poolingowe jak Rotom (2Return) są w stanie wygenerować duży zwrot nośników wraz z usługą naprawy i konserwacji dla firm mających dziesiątki lub setki punktów lokalizacyjnych.

Pooling dla dużych przedsiębiorstw jest opłacalny w momencie, gdy uda się z rynku odebrać 50% palet i więcej, tak by zapewnić korzystny wynik ekonomiczny dla firmy (minimum kilka milionów złotych w skali roku). Klienci często pytają naszych specjalistów, w jakim czasie firma poolingowa jest w stanie odebrać kilkaset tysięcy palet z rynku.

Ponowne wykorzystanie opakowań to zrównoważone rozwiązanie

Rozumiemy, że w tym przypadku odpowiednia logistyka jest niesamowicie ważna. Dlatego na początku współpracy przez okres od 3 do 6 miesięcy wykonujemy odbiory testowe. Po tym czasie firma może określić czy proces odbioru jest płynny i szybki. Jesteśmy świadomi tego, że im więcej punktów odbiorowych, czyli sieć poolingu jest gęstsza, oznacza to niższe koszty transportu i większy zbiór palet. Rotom ma w tej chwili 5 lokalizacji w Polsce, 26 w Europie i cały czas powiększa ilość placówek. Cechą, która wyróżnia nas jako solidną firmę poolingową jest fakt, że przeprowadzamy proces poolingu nie tylko dla palet standardowych (np. Euro), ale dla klientów, którzy posiadają własne niestandardowe palety.

Jak przekonać kontrahentów Klienta, żeby chcieli pracować w ramach poolingu?

Jednym z wrażliwych tematów, które poruszamy w rozmowie z Klientami to kwestia zachęcenia kontrahentów klienta do współpracy w ramach poolingu opakowań. Wynika to z obawy przed utratą partnerów biznesowych.


W tym celu informujemy dokładnie kontrahentów naszych klientów: co robimy, kim jesteśmy i jak wygląda proces poolingu. Wszystko to jest zawarte w materiałach handlowych, które przekazujemy do działu sprzedaży klienta. Następnym krokiem jest "delikatna" rozmowa klienta ze swoją siecią odbiorców. To jest wrażliwy moment, poprzez naszego klienta do odbiorców finalnych. Celem jest zawsze pokazanie korzyści wynikających z poolingu. Ważne jest to, by z kontrahentami rozmawiać w sposób rzeczowy, na przykład np. jeden klient nie był zdecydowany na współpracę w ramach poolingu, ponieważ uważał, że będzie to wymagało od niego dodatkowych obowiązków. Jednak po kilku miesiącach przekonał się do współpracy w ramach poolingu, ponieważ tak naprawdę ma mniej pracy w związku z zarządzaniem paletami.


Ważne są konkretne argumenty pokazujące korzyść z przejścia na pooling opakowań.

 • Brak problemu związanego z rozliczeniem się ze sprzedaży własnych palet - firma poolingowa wykupuje palety, więc usuwa problem rozliczania się z tego typu nośników transportowych pod koniec roku, co więcej klient otrzymuje jeszcze za to pieniądze.
 • Możliwość wykupu każdego rodzaju palety, nawet tych niestandardowych. Niezależnie od tego, czy jakieś elementy palet są uszkodzone - specjaliści logistyczni na początku ocenią stan nośników i przygotują wycenę, następnie to odbiorą. Efekt? Klient zwiększa swoją przestrzeń magazynową.

Współpracuj z doświadczonym partnerem logistycznym

Jeśli interesuje Cię temat poolingu, świadczy to o tym, że chcesz rozwijać swoją firmę w sposób zrównoważony. Sprzyja to oszczędnościom oraz lepszemu zarządzaniu nośnikami logistycznymi. Rotom wraz z 2Return (spółka córka, należąca do Grupy Rotom) od lat przeprowadza proces poolingu dla wielu firm w całej Europie. Jeśli masz więcej pytań i chciałbyś otrzymać realną ofertę dla swojego przedsiębiorstwa, wypełnij poniższy formularz i skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści chętnie doradzą w wyborze odpowiednich rozwiązań dla Twojego łańcucha dostaw.

Więcej o poolingu i zielonej logistyce dowiesz się z artykułów: