Zielona logistyka - niech Twoje opakowania pracują jak najdłużej

Zielona logistyka - niech Twoje opakowania pracują jak najdłużej

Czy wiesz, że kraje członkowskie Unii Europejskiej każdego roku produkują ponad 2,5 miliarda ton odpadów?1 Główny powód upatruje się w tradycyjnym, liniowym modelu ekonomicznym opartym na schemacie „bierz-produkuj-konsumuj-wyrzucaj”. Model ten opiera się na dużych ilościach tanich, łatwo dostępnych materiałów i energii.

Wybór innego modelu konsumpcji jest dziś priorytetem. W marcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i zgodnie z proponowaną nową strategią przemysłową, nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym2, który obejmuje propozycje dotyczące bardziej zrównoważonego projektowania produktów, zmniejszenia ilości odpadów i wzmocnienia pozycji konsumentów. Wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu, Frans Timmermans, powiedział:

„Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., chronić nasze środowisko naturalne i wzmocnić naszą konkurencyjność gospodarczą, potrzebna jest gospodarka w pełni obiegowa. Obecnie nasza gospodarka jest nadal w większości liniowa, a tylko 12% materiałów i zasobów wtórnych jest używanych ponownie. Wiele produktów psuje się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić lub poddać recyklingowi, lub są one przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Istnieje ogromny potencjał, który można wykorzystać zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów”.

W związku z przejściem na gospodarkę cyrkularną wprowadza się rozwiązania zmierzające do zminimalizowania wpływu negatywnych czynników na środowisko. Obejmuje to wynajem, ponowne wykorzystanie, naprawę, konserwację i recykling istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie ilości odpadów do minimum. Kiedy produkt kończy swoją żywotność, wykorzystuje się materiał, z którego jest wykonany tak długo, jak to możliwe. W ten sposób można go produktywnie wykorzystywać wielokrotnie.

Dotyczy to również procesów logistycznych, ponieważ obecnie sektor logistyczny przyczynia się do 8% globalnej emisji CO2. W przeciwieństwie do wielu innych sektorów, emisje z transportu towarów wciąż rosną. To wyraźnie pokazuje, że należy wprowadzić zmiany. Rozwiązaniem jest „zielona logistyka”.

Na czym polega fenomen „zielonej logistyki”?

Wobec skali zanieczyszczenia środowiska, na sile przybierają zmiany dotyczące strategii zrównoważonego łańcucha dostaw, a „zielona logistyka” to termin, który nabrał rozpędu w ciągu ostatnich kilku lat. Dotyczy wszystkich wysiłków zmierzających zminimalizowania wpływu negatywnych działań logistycznych na środowisko m.in wdrożenia w firmach bardziej zrównoważonych procesów operacyjnych i obniżenia emisji zanieczyszczeń. Głównym celem zielonej logistyki jest koordynacja działań logistycznych i ich wdrażanie w sposób korzystny zarówno dla gospodarki, środowiska, jak i społeczeństwa.

Grupa Rotom od lat zauważa pozytywny wpływ alternatywnych rozwiązań mających na celu wielokrotne wykorzystywanie opakowań, projektowanie ich tak by minimalizować ilość powstałych opadów i wydłużyć ich cykl życia. To tylko niektóre z usług, które nie tylko są zrównoważone pod kątem środowiskowym, ale przyczyniają się do optymalnego wykorzystania opakowań, które już znajdują się w obiegu.

Co więcej, są to usługi idealne na czas zakłóceń dostaw, tak jak ma to miejsce obecnie, gdy na rynku ceny drewna i stali gwałtownie rosną. Przeanalizujemy kilka rozwiązań i ich pozytywny wpływ na ochronę środowiska

Projektowanie niestandardowych opakowań to mniejsza ilość odpadów

Wielu naszych Klientów zauważa korzyści wynikające z projektowania opakowań metalowych, czy drewnianych na specjalne zamówienie. Tworząc niestandardowe palety i skrzynie paletowe, które dokładnie wpasowują się w dostępną przestrzeń, można lepiej wykorzystań dostępną przestrzeń ładunkową. Możesz wtedy przetransportować do 28,5% więcej produktu, oszczędzając na liczbie kursów, które musisz odbyć, a tym samym zmniejszając ślad węglowy.

Co więcej, zastępując jednorazowe opakowanie odpowiednią nadstawką paletową lub skrzynią plastikową, zyskujesz produkt wielorazowego użytku i nie musisz dodatkowo używać kartonów, folii stretch czy taśm, by zabezpieczyć swój towar. Zmniejszasz w ten sposób ilość produkowanych odpadów.

Korzystanie z opakowań zwrotnych to mniejsza ilość wykorzystywanych surowców

Dlaczego warto wziąć pod uwagę przejście z opakowań jednorazowych na wielokrotnego użytku? Oprócz wysokiej trwałości, produkt może przejść cały łańcuch dostaw w tym samym opakowaniu, wiele razy. Takie opakowanie przez cały cykl życia krąży w obiegu zamkniętym (poolingu) między dostawcą a klientem. Przy około 100 rotacjach, cykl życia takiego opakowania wynosi od 7 do 10 lat. Po zużyciu pojemnik jest oddawany do dostawcy i ponownie przerabiany do produkcji nowych opakowań.

Udowodniono na przykład, że pojemniki plastikowe wielokrotnego użytku na owoce i warzywa powodują 60% niższą emisję CO2 niż opakowania kartonowe.3 Dzięki temu minimalizuje się użycie nowych surowców oraz ogranicza się ilość wytwarzanych odpadów. Przynosi to korzyść nie tylko dla środowiska, ale samego przedsiębiorcy ponieważ za opakowanie pracujące w obiegu zamkniętym nie trzeba płacić podatku od wprowadzenia plastiku na rynek.

Co ciekawe, opakowania zwrotne mające możliwość składania, również przyczyniają się wydatnie do ochrony środowiska Na przykład w drodze powrotnej, w standardowej naczepie o długości 13,6 m zmieści się 96 skrzyń metalowych Gitterbox w formie stałej, nieskładanej. Natomiast gdy Gitterbox jest składany, w tej samej naczepie zmieści się 264 opakowań. Oznacza to 2,7 razy mniej kursów powrotnych, a zatem mniejsze zużycie paliwa i emisji CO2.

Naprawiaj i używaj wiele razy - konserwacja palet, opakowań metalowych

Sensem „zielonej logistyki” jest utrzymywanie produktów i materiałów w użyciu tak długo, jak to możliwe. Dlatego w Rotom stawiamy na korzystanie z używanych palet, pojemników metalowych, czy plastikowych, które są sprawne w 100% dzięki temu, że wcześniej zostały poddane dokładnej naprawie przez doświadczonych specjalistów w tym zakresie. Posiadamy specjalne certyfikaty EPAL umożliwiające naprawę palet i koszy Gitterbox według najwyższych standardów jakości. Regularna konserwacja opakowań powoduje, że możesz odsunąć w czasie koszt zakupu nowych nośników i skupić się na innych procesach logistycznych. Co więcej, dzięki naprawie przedłużasz czas użytkowania opakowań, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne, zapobiegając np. wycince drzew.

Odzyskuj opakowania, które można użyć ponownie

Niejednokrotnie opakowania takie jak np. drewniane palety po jednorazowym użyciu są pozostawione użytkownikowi końcowemu ponieważ nie są już potrzebne. Obecnie wiele firm ma dziś problemy z recyklingiem odpadów opakowaniowych i ciągle zmieniającymi się w tym zakresie przepisami. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z firmą zajmującą się odzyskiem opakowań.

Rotom zachęca do zwrotu takich palet i ponownego użycia. Możemy odebrać Twoje palety od klienta, a następnie zwrócić je do Twojej firmy w celu ponownego wykorzystania. Palety zostaną sprawdzone i naprawione, aby upewnić się, że można je ponownie wykorzystać. Proces ten pozwala na wielokrotne wykorzystanie istniejących palet, dzięki czemu nie ma potrzeby kupowania nowych palet zastępczych w celu dystrybucji towarów.

„Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., chronić nasze środowisko naturalne i wzmocnić naszą konkurencyjność gospodarczą, potrzebna jest gospodarka w pełni obiegowa. Obecnie nasza gospodarka jest nadal w większości liniowa, a tylko 12% materiałów i zasobów wtórnych jest używanych ponownie.(...)" - Frans Timmermans

Nowe palety są znacznie droższe niż palety regenerowane, dlatego korzystając z naszej usługi odzyskiwania w celu ponownego użycia, możesz zmniejszyć wydatki na opakowania nawet o 50%. Ponowne wykorzystanie jest również korzystniejszą opcją dla środowiska niż recykling.

Wynajmuj opakowania, jeśli potrzebujesz ich na ściśle określony czas

Jeśli potrzebujesz opakowań tylko na określony czas, ze względu np. na szczyt produkcji lub zamówień, warto skorzystać z usługi wynajmu opakowań. Nie ponosisz wtedy kosztów związanych z zakupem nowych, często drogich palet i innych opakowań. Co więcej, wspierasz projekt wielokrotnego wykorzystania produktów. Jest to korzystne pod kątem kosztów oraz czasu ponieważ nie martwisz się o potrzebne opakowanie ale skupiasz się na swojej działalności. Korzystasz w ten sposób z istniejącej już puli dostępnych opakowań, zapobiegając jednocześnie zanieczyszczeniom powstałym przy produkcji nowych.

Zmień podejście do wykorzystania opakowań

Globalne ocieplenie i zmiany klimatu niekorzystnie wpływają na wszystkich. Firmy mogą jednak pomóc złagodzić zmiany klimatyczne, angażując się w ekologiczną logistykę. W ten sposób pomagają nie tylko planecie, ale także swoim własnym biznesom.

Jesteśmy Twoim partnerem w tym zakresie. Jeśli chciałbyś porozmawiać o alternatywnym podejściu do swojego łańcucha dostaw i postawić na bardziej zrównoważony rozwój, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszymi doradcami a pomożemy wybrać optymalne rozwiązania dla Twojej branży.

Jeśli zainteresował Cię temat “zielonej logistyki” przeczytaj jeszcze na blogu: