Kryzys energetyczny - jak pokonać zakłócenia logistyczne?

Kryzys energetyczny - jak pokonać zakłócenia logistyczne?

Kryzys energetyczny spowodowany niestabilną sytuacją geopolityczną na całym świecie jest już faktem. W kontekście wojny na Ukrainie, zakłócenia w dystrybucji ropy i gazu, zaostrzone przez sankcje i środki ograniczające dostawy przez OPEC+, spowodowały chaos w przepływach energii na całym świecie.

Unia Europejska stara się znaleźć nowe źródła podaży i przeciwdziałać inflacji. Jest to ogromnie istotne, ponieważ kraje europejskie były bardzo mocno uzależnione od rosyjskiej energii. Według magazynu Forbes, przed wybuchem konfliktu na Ukrainie kraje UE łącznie importowały z Rosji 27% ropy naftowej i 40% gazu ziemnego. Sankcje nałożone na rosyjską energię i blisko 90% cięcia na konsumpcję ropy spowodowały duże wstrząsy na światowym rynku energetycznym.

W tak niestabilnej sytuacji związanej z brakiem zasobów w postaci niezbędnej ilości gazu, węgla i innych surowców, koszty energii diametralnie wzrosły.

Wpływ kryzysu energetycznego na łańcuchy dostaw

Zwiększone zużycie energii elektrycznej wraz z przeobrażeniami systemów energetycznych i przerwami w dostawie energii może prowadzić do dłuższego blackoutu, czyli całkowitej utraty mocy na danym obszarze. To zakłócenie może mieć fatalne skutki dla produkcji, logistyki i handlu detalicznego. Z kolei najnowszy raport Business Insights Office for National Statistics (ONS) podkreśla rolę wpływu wysokich cen energii na gospodarkę.

Wpływ kryzysu energetycznego na łańcuchy dostaw
"Ponad 28,2% firm transportowych i magazynowych określiło rosnące ceny energii jako główną przyczynę wzrostu kosztów operacyjnych, a ponad 56% firm już ponosi wyższe koszty wynikające z obecnego kryzysu energetycznego.

Wzrost cen energii w Europie Zachodniej jest główną siłą napędową niestabilnej sytuacji, z jaką borykają się firmy produkcyjne i logistyczne.

Zrównoważone łańcuchy dostaw to konieczność

Bezpieczeństwo energetyczne nabiera coraz większego znaczenia. Magazyny i operacje logistyczne mogą być bardzo energochłonne, ze względu na wymagania dotyczące ogrzewania, czy chłodzenia dużych budynków, urządzeń oraz koszty transportu związane z frachtem i flotą.

Z tego względu rosnące koszty energii powinny skłonić dostawców usług logistycznych do zwrócenia się ku bardziej zrównoważonym rozwiązaniom w zakresie łańcucha dostaw, takim jak ekologiczne wytwarzanie i magazynowanie energii na miejscu, wraz z poszukiwaniem bliższych dostawców usług i produktów (nearshoring).

Jednak zanim nastąpią takie gruntowne przeobrażenia, firmy logistyczne mogą osiągnąć swoje cele, skupiając się na korzystaniu z bardziej zrównoważonych rozwiązań absorbujących część kosztów. W momencie, kiedy brakuje zasobów energetycznych, a firmom grożą możliwe blackouty, trzeba jeszcze bardziej racjonalnie używać zasobów energii, żeby stać się bardziej odpornym na ich brak. Dotyczy to choćby produkcji opakowań logistycznych, które z powodu inflacji stają się coraz droższe, a stanowią niezbędne ogniwo w łańcuchach dostaw. Warto skupić się w tym momencie na alternatywnych sposobach użycia opakowań, dzięki czemu zamiast produkcji nowych, wykorzystuje się te, które już pracują w obiegu.

Wynajem opakowań jako sposób na oszczędność kosztów

W czasie kiedy ceny energii rosną praktycznie z dnia na dzień, inwestycje w zakup nowych opakowań mogą stać się dużym wysiłkiem finansowym. Dlatego korzystną opcją, z której korzysta już wiele firm, jest przejście na różne formy zrównoważonego korzystania opakowań. Należą do nich m.in. pooling, odzysk opakowań, czy też wynajem.

Koncentrując się na wynajmie, główną zaletą tej usługi jest realizacja zadań logistycznych bez znacznych inwestycji kapitałowych lub tworzenia i finansowania złożonej infrastruktury. Jest sposobem na to, by zamiast zakupu opakowań, skupić się na rozwoju działalności i oraz oszczędnościach środków na inne wydatki kapitałowe i inwestycje.

Wynajem opakowań to również optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej i oszczędność kosztów magazynowania. W czasie gdy konserwacja i utrzymanie opakowań pochłania olbrzymie zasoby energii, wynajem odciąża firmy od tego rodzaju zobowiązań. Po realizacji projektu nie trzeba składować tych nośników, lecz zwrócić dostawcy.

W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów, a tym samym ogranicza ilość energii potrzebnej do produkcji. Dzisiaj wielokrotne wykorzystywanie opakowań staje się standardem, dzięki czemu, zamiast ponosić koszty na zakup kolejnych nowych nośników, można korzystać z solidnych opakowań, które intensywnie pracują w obiegu.

Dlaczego wynajem opakowań to zrównoważone rozwiązanie?

  • uwalnia kapitał potrzebny do innych inwestycji
  • oszczędza na kosztach magazynowania
  • ogranicza ilość energii potrzebnej do produkcji
Wynajem opakowań jako sposób na oszczędność kosztów

Zrównoważone usługi logistyczne priorytetem w czasie zakłóceń

Elastyczne zarządzanie zasobami z uwzględnieniem wynajmu opakowań staje się potrzebne w czasie gdy zakłócenia logistyczne, choćby te wynikające z rosnących kosztów energii, mają decydujący wpływ nawet na rentowność przedsiębiorstwa.

Dlatego, jeśli to możliwe zachęcamy firmy do stosowania opakowań zwrotnych, których można użyć ponownie. Zmniejsza to ilość opakowań, które firma musi zakupić, co oczywiste przekłada się na oszczędność środków. Co więcej, zmniejszy to koszty środowiskowe, ponieważ nie wymaga to wykorzystywania zasobów energetycznych do produkcji, a tym samym zmniejsza ilość generowanych odpadów.

Jeśli jesteś zainteresowany sposobem na elastyczne podejście do zakłóceń logistycznych w zakresie opakowań, jesteśmy gotowi Ci pomóc. Porozmawiaj z nami, a chętnie poświęcimy czas na ocenę Twojego łańcucha dostaw w celu określenia kluczowych czynników generujących nadmierne koszty. Dzięki temu opracujemy plan działania, który pomoże Twojej firmie osiągnąć maksymalną wydajność, oszczędzając pieniądze i zwiększając zyski.

Inne artykuły na temat optymalizacji opakowań w czasie zakłóceń logistycznych: